Företagsanalys

Företagsanalys inom områdena

-organisations-/ledarskapsutveckling

-kalkylering

-finansiell analys

-makroekonomiska utvecklingens påverkan på företaget.