Utbildningar

Chefskurser i ekonomi

Jag haft interna chefskurser i affärsekonomi de senaste 25 åren inom företag som t.ex. NCC, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Avesta AB, Diös och Outokumpu.

Den typiska deltagaren i kurserna har varit en icke-ekonom, som har börjat  få chefsansvar.

Nu har jag för avsikt att även erbjuda öppna kurser med motsvarande inriktning. Där finns möjlighet för er att skicka en eller flera deltagare. Alternativt att ha en egen intern kurs.

 

Utbildningen

På 4 dagar får ni det ekonomikunnande som krävs för att kunna ta ett affärsansvar.

Pedagogiken går ut på att ge en förståelse utan att lära ut alla detaljer, dvs att förenkla ämnet så mycket det går. När det kommer till detaljer behövs ändå specialister.

Baskursen berör samtliga huvudområden inom ekonomiområdet och är på 4 dgr. En kortversion på en dag finns även att tillgå.

Det går även att välja ut ett enskilt avsnitt.

Tyngdpunkten i baskursen ligger inom företagsinterna frågor, dvs

-balans- och resultaträkning med nyckeltalsanalys,

– kalkylering och

-organisationsfrågor.

En förståelse för hur man

-definierar en marknad och

– bedömer de egna konkurrensförutsättningarna

är ett andra huvudavsnitt.

Stor och växande aktualitet för företag har frågor som normalt hör hemma inom nationalekonomin (makro). Ett tredje huvudavsnitt handlar därför om

-konjunkturer,

-växelkurser (euro-problematiken),

-finans- och penningpolitik,

med syftet att visa hur detta påverkar företaget/organisationen.

Med dessa avsnitt som grund behandlas även

-strategi och styrfrågor, samt

-ledarskap.

Kursledare: Ulf Hägglund, civilekonom som arbetat som utbildare och organisationskonsult de senaste 25 åren. Tillsammans med Roland Larson har jag gett ut boken -52 steg mot toppen Ekerlids förlag eller 52 steps to the top amazon.com, vilken används som kurslitteratur.

Varje kursdeltagare får även en omfattande dokumentation av kursmaterialet, samt två analysmodeller.